BLOKE MANTALMAN

An nou pale de bloke mantalman Daprè eksperyans mwen epi sa mwen tande nan moman m remake anpil moun ap eksperimante yon “blokaj mantal”, kòman m ka eksplike sa? Anpil moun lakay yo, anpil moun gen plis tan lib oubyen vin gen tan lib nan […]