Empowering the Haitian Immigrant Community: Savesouls Inc’s Transformative Impact in Massachusetts

Savesouls is a non-profit organization that is dedicated to serving the Caribbean community. The organization provides a variety of services, including educational programs, mental health support, and an international mental health directory. Savesouls also works to advocate for the rights of Haitian immigrants and to promote their integration into American society with the Self Vision and Community workshop.

MIT LAKAY AYISYEN

Kisa yon mit ye? Mit se yon ti listwa depi ou piti ou leve ou jwenn y ap rakonte. Istwa sa yo souvan  makonnen ak imaj yon bèt oubyen yon […]

Bloke Mantalman

An nou pale de bloke mantalman Daprè eksperyans mwen epi sa mwen tande nan moman m remake anpil moun ap eksperimante yon “blokaj mantal”, kòman m ka eksplike sa? Anpil […]