Bienvenue Sur SaveSouls, Inc
Vous Êtes L'Expert
Previous slide
Next slide

Parrainage de Copayment

Obtenez de l'aide financière pour les séances de thérapie

Trouvez Un Thérapeute

Recherchez notre Répertoire International de la Santé Mentale des Caraïbes pour trouver votre thérapeute.

Services
d'Impact Communautaire

Inscrivez-vous à l'un de nos cours et ateliers

Événements
d'Impact Communautaire

Événements d'Impact Communautaire

Nov 30
Fanm Se Poto Mitan : Fas Kache Doulè Fanm Ayisyèn

Fèt Manman an se yon okazyon espesyal pou selebre fòs, lanmou, ak rezistans fanm…

Nov 28
Empowering the Haitian Immigrant Community: Savesoul Inc’s Transformative Impact in Massachusetts

Savesouls is a non-profit organization that is dedicated to serving the Caribbean…

Août 15
Mit Sou Sante Mantal Nan Mitan karayibeyen Yo

Eske jan yo renmen di moun nan karayib yo sanble nan anpil aspè a se vre? Si nou ta…

Août 15
Lavi Sikososyal ak Familyal Timoun Soud

Depi plizyè deseni, yo te  toujou ap kesyone sou sa ki gen awè ak pwoblèm tande…

Août 15
TOUT MOUN KA SOUFRI YON TWOUB MANTAL

Daprè Òganizasyon Mondyal Lasante, maladi se yon chanjman oubyen yon eka ki genyen nan…

Août 15
Tès Preferans Pwofesyonèl Kuder : Echèl Kuder nan Preferans Vokasyonèl, li sèvi pou chwazi pwofesyon

Gen yon moman nan lavi chak moun gen yon kote yo gen pou deside kisa yo vle dedye yo…