Welcome To SaveSouls

Empowering Afro-Caribbean youths through mental health education, professional mentorship, and access to resources

WORKSHOPS

Savesouls Mental Health Relief (SMHR)

SMHR, launched in response to Haiti's second earthquake, aids Haitian survivors globally through Creole-speaking therapists, holistic workshops, and now provides staffing support to shelters serving the Haitian immigrant population.

Click To Watch

A Message From SaveSouls, Inc

testimonials

Join our growing community

The best way to showcase our commitment is through the experiences and stories of those who have partnered with us.

Seamless integration with existing tools. Tax updates and adaptable schedules made payroll hassle-free.
Frederic Hill

Business Owner

+ 0 %

Saved in payroll costs

Robust security measures ensured the safety of our data. Customizable reporting and excellent customer support.
Emily Smith

Finance Manager

+ 0 hours

Time saved per day

User-friendly platform simplified our payroll tasks. Advanced insights enhanced our decision-making process effortlessly.
Michael Johnson

Operations Director

+ 0 %

Time-saving operations

Latest articles

Stay up to date

Recent news, updates, and blog posts from SaveSouls.

Empowering the Haitian Immigrant Community: Savesouls Inc’s Transformative Impact in Massachusetts

Empowering the Haitian Immigrant Community: Savesouls Inc’s Transformative Impact in Massachusetts

Savesouls is a non-profit organization that is dedicated to serving the Caribbean community. The organization

Fanm Se Poto Mitan : Fas Kache Doulè Fanm Ayisyèn

Fanm Se Poto Mitan : Fas Kache Doulè Fanm Ayisyèn

Fèt Manman an se yon okazyon espesyal pou selebre fòs, lanmou, ak rezistans fanm toupatou

Mit Sou Sante Mantal Nan Mitan karayibeyen Yo

Mit Sou Sante Mantal Nan Mitan karayibeyen Yo

Eske jan yo renmen di moun nan karayib yo sanble nan anpil aspè a se

Tès Preferans Pwofesyonèl Kuder : Echèl Kuder nan Preferans Vokasyonèl, li sèvi pou chwazi pwofesyon

Tès Preferans Pwofesyonèl Kuder : Echèl Kuder nan Preferans Vokasyonèl, li sèvi pou chwazi pwofesyon

Gen yon moman nan lavi chak moun gen yon kote yo gen pou deside kisa

Tout Moun Ka Soufri Yon Twoub Mantal

Tout Moun Ka Soufri Yon Twoub Mantal

Daprè Òganizasyon Mondyal Lasante, maladi se yon chanjman oubyen yon eka ki genyen nan sa

Lavi Sikososyal ak Familyal Timoun Soud

Lavi Sikososyal ak Familyal Timoun Soud

Depi plizyè deseni, yo te  toujou ap kesyone sou sa ki gen awè ak pwoblèm