Workshops

English Workshop Check In Form

You can fill the form in english by clicking this button below

Creole Workshop Check In Form

Pou ka ranpli Fòm nan an kreyòl, klike sou bouton sa ki anba

SVC Event Registration | Anjistreman pou TVK

Click on the button below to register for the next Workshop |  Klike sou bouton ou wè a pou w ka anrejistre pou pwochen atelye a

Event Timing: September 26th & 28th 2023.

Event Address: 1030 Turnpike At Canton MA, 01021

Contact us: 817-725-7232 or info@savesoulsinc.org

Lè : 26 ak 28 Septanm 2023

Adrès : 1030 Turnpike At Canton MA, 01021

Kontakte nou : 817-725-7232 oubyen info@savesoulsinc.org